Sửng sốt với 1.200 dịch vụ công trực tuyến đều của Nhật Cường!

2315

Theo thông báo bàn giao các hệ thống phần mềm mà Nhật Cường đang làm với Hà Nội, có đến 1.200 dịch vụ công trực tuyến của Thủ đô đều trong tay Nhật Cường. Ngoài các dịch vụ công, Nhật Cường còn làm phần mềm… tầm soát ung thư, quản lý sức khỏe cũng như quản lý học sinh…

Ngày 13/8, nguồn tin từ Sở TTTT thành phố Hà Nội cho biết, Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Nhật Cường đã có công văn 19/2018/CV-NCSW về việc thông báo bàn giao các hệ thống phần mềm cho thành phố. Công văn này gửi UBND thành phố Hà Nội; Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội; Sở thông Truyền thông; Trung tâm tin học – Công báo Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội.

Nguyên văn của Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường:
“Sau khi đã nghiên cứu phát triển và thử nghiệm thành công, Nhật Cường đã ký hợp đồng 68/2016/NHATCUONG-SoTTTT với Sở TTTT thành phố Hà Nội về việc “Thuê dịch vụ cung cấp phần mềm khai thác cơ sở dữ liệu dân cư, triển khai dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng điều hành phục vụ công dân và doanh nghiệp”. Cụ thể đã triển khai và nghiệm thu hoàn thành hợp đồng với các giải pháp, phần mềm bao gồm: Cổng dịch vụ công trực tuyến tích hợp 7 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của lĩnh vực tư pháp; Phần mềm quản lý giáo dục (Tuyển sinh đầu cấp: mầm non, lớp 1, lớp 6; Quản lý học sinh, học bạ và sổ liên lạc điện tử). Sau khi hoàn thành và kết thúc hợp đồng, từ ngày 1/1/2017 đến nay công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường đã kết hợp cùng công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Nhật Cường đã tự nguyện và chủ động đầu tư tiền bạc và công sức, nguồn nhân lực để kết hợp với cán bộ của Sở TTTT, Trung tâm Tin học – Công báo và các đơn vị thụ hưởng để vận hành, đào tạo hướng dẫn sử dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và hỗ trợ người dân; bảo hành, bảo trì hệ thống các phần mềm nói trên.
Trong thời gian này, Công ty cũng đã chủ động đề xuất với UBND Thành phố và các Sở, ngành, đơn vị trực thuộc của Thành phố Hà Nội xin triển khai thử nghiệm các phần mềm mà công ty đã tự đầu tư, nghiên cứu và phát triển (gồm: phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe, phần mềm quản lý tầm soát ung thư trực tràng) và phiên bản nâng cấp của phần mềm giáo dục (gồm: phiên bản web của phần mềm quản lý học sinh, học bạ và ứng dụng trên thiết bị thông minh của phần mềm số liên lạc điện tử PINO), phần mềm một cửa điện tử dùng chung và cổng dịch vụ công trực tuyến cùng 1.200 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; và sau khi thử nghiệm thành công sẽ đề xuất Thành phố thuê dịch vụ Công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.
Sau sự việc Cục C03 Bộ công an điều tra Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường tội buôn lậu và vi phạm sổ sách kế toán, trên tinh thần đảm bảo họat động phần mềm của Hà Nội phục vụ cho các cơ quan chuyên môn và người dân Hà Nội ổn định, đặc biệt là kỳ tuyển sinh đầu cấp của năm học 2019-2020, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường đã có cuộc họp với đại diện UBND, Văn phòng UBND và các sở ngành đã cam kết tiếp tục duy trì hỗ trợ ổn định các hệ thống dịch vụ công, giáo dục và đảm bảo kỳ thi tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp trên phần mềm.
Hiện nay kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020 của Thành phố đã thành công, chúng tôi vẫn tiếp tục phối hợp với Trung tâm Công báo thực hiện việc triển khai, vận hành các hệ thống phần mềm đảm bảo cam kết trên, tuy nhiên công ty đang gặp một số khó khăn trầm trọng: Chủ sở hữu, đại diện công ty vắng mặt, không còn khả năng tài chính để đảm bảo hoạt động; Tài khoản ngân hàng của công ty bị phong tỏa nên không thể giao dịch kinh doanh; Nhân sự tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường đã nghỉ việc hết, nhân sự tại Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường cũng đang biến động lớn vì tâm lý lo ngại tương lai không ổn định dẫn đến nguồn lực không đủ để đảm bảo phát triển và vận hành các hệ thống phần mềm này trong thời gian tới.
Vì vậy, mặc dù rất muốn tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của thành phố và giúp ích cho cán bộ, công dân, tuy nhiên trước tình hình bất khả kháng, chúng tôi đã thông báo và có các buổi họp trao đổi với Trung tâm Công báo, đại điện Văn phòng UBND Thành phố để trình bày và xin ý kiến đề nghị tiếp nhận. Đến nay chúng tôi xin thông báo và đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo để các đơn vị của Thành phố tiếp nhận vận hành các hệ thống phần mềm theo hợp đồng số 68/2016/NHATCUONG-SoTTT. Chúng tôi xin ngừng hỗ trợ và vận hành các dịch vụ, phần mềm trên. Đồng thời chúng tôi xin rút lại các dịch vụ phần mềm mà chúng tôi đã xin thử nghiệm với Thành phố từ giai đoạn 1/1/2017 đến nay cụ thể như sau: Bàn giao vận hành và hỗ trợ phần mềm Tuyển sinh đầu cấp, phần mềm Quản lý học sinh, học bạ và Sổ liên lạc điện tử, Cổng dịch vụ công toàn thành và 7 Dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tư pháp.
Xin ngừng thử nghiệm và rút lại các phần mềm dịch vụ bao gồm: phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe, phần mềm quản lý kết quả tầm soát ung thư trực tràng; Ứng dụng trên thiết bị thông minh của sổ liên lạc điện tử (PINO) và phần mềm Một cửa điện tử dùng chung 3 cấp và 1.200 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.
Công ty và gia đình cùng thống nhất không đòi hỏi quyền lợi trong công việc vận hành, hỗ trợ phần mềm của Thành phố trong suốt thời gian qua. Trong trường hợp UBND Thành phố và các đơn vị của Thành phố chủ động hỗ trợ được cho cán bộ nhân viên của công ty, chúng tôi xin nhận nhưng chúng tôi tự nguyện và không đòi hỏi”.
Như vậy có thể thấy, gần như những gì quan trọng nhất của thủ đô liên quan đến các giải pháp công nghệ, đều nằm trong tay Nhật Cường. Bài viết này nêu toàn bộ công văn của Nhật Cường, để bạn đọc tham khảo.
Vì sao Nhật Cường loại được doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ là FPT ngay từ vòng gửi xe, vì sao Nhật Cường thao túng các Sở TTTT, Sở Kế hoạch đầu tư và nhiều đơn vị khác, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin!
Ảnh: Toàn văn công văn Nhật Cường